استخدام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران- هما

استخدام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران- هما

 (استخدام ایران اير   آگهياستخدام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران -آگهياستخدام مهماندار- فرم آگهياستخدام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران- دعوت به همكاري در شركتهواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر تخصصی خود )

جهت اطلاع دوستان که مایل به کار در این شرکت هستند :

شما می توانید برای آگاهی از زمان استخدام به صفحه اول سایت زیر مراجعه کنید.

http://www.iranair.com/DesktopDefault.aspx?lang=fa-IR

در صورت نیاز شرکت لینک مربوطه در قسمت اخبار قرار داده

 می شود.